Gạch lát nền Đồng Tâm 20×20 GB0560M_AH3-DU2-PA1

561,000

Mã sản phẩm: GB0560M_AH3-DU2-PA1
Bề mặt: Gạch Trơn
Số lượng màu: Bốn màu
Kích thước: 200×200 mm
Độ dày: 12, 16 hoặc 18 mm
Công năng: Gạch ốp lát, trang trí, có thể lát kết hợp với GB0117Q và GB0426V_AH3 – DU2 – PA1

.