Gạch lát nền Đồng Tâm 20×20 QUARTER-GB0005Q-CR2-SA1-DU3

869,559

Mã sản phẩm: QUARTER-GB0005Q-CR2-SA1-DU3
Bề mặt: Gạch Trơn
Số lượng màu: Ba màu
Kích thước: 200×200 mm
Độ dày: 12, 16 hoặc 18 mm
Công năng: Gạch ốp lát, trang trí kết hợp với GB0343VG_CR2 – SA1 – DU3 – W

.