Gạch lát nền Đồng Tâm 20×20 QUARTER-GB0011Q-CR2-DU3-SA1

572,000

Mã sản phẩm: QUARTER-GB0005Q-CR2-SA1-DU3
Bề mặt: Gạch Trơn
Số lượng màu: Ba màu
Kích thước: 200×200 mm
Độ dày: 12, 16 hoặc 18 mm
Công năng: Gạch ốp lát, trang trí có thể kết hợp với GB0699GV_CR2 – BT2 – SA1 và gạch trơn một màu T DU2

.