Gạch lát nền Đồng Tâm 20×20 QUARTER-GB0050Q-H04-H03-H01

869,559

Mã sản phẩm: QUARTER-GB0050Q-H04-H03-H01
Bề mặt: Gạch Trơn
Số lượng màu: Ba màu
Kích thước: 200×200 mm
Độ dày: 12, 16 hoặc 18 mm
Công năng: Gạch ốp lát, trang trí kết hợp với GB0332GV_H04 – H03 – H01

.